Основні поняття аналітичної хімії

Аналітична хімія – це наука про методи визначення хімічного складу речовин та їх сумішей.

Як правило аналітична хімія включає такі розділи: якісний аналіз, кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу.

Якісний аналіз – виявлення або ідентифікація хімічних елементів, молекул, іонів чи груп атомів у хімічних сполуках.

Кількісний аналіз – кількісне визначення вмісту хімічних елементів, молекул, іонів чи груп атомів у хімічних сполуках (маси, процентного вмісту концентрації …).

Розрізняють хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи аналізу.

Хімічні методи аналізу – базуються на проведенні певних хімічних реакцій.

Наприклад для визначення наявності у розчину іонів Fe3+ додають сполуку що містить роданід іон. Червоне забарвлення свідчить про наявності у розчині катіону Fe3+. При цьому відбувається реакція:

Fe3+  +  6 CNS- = [Fe(CNS)6]3-

Фізико-хімічні методи аналізу – базуються на вимірюванні певних фізичних характеристик в процесі проведення хімічних реакцій. Наприклад для визначення вмісту хлоридної кислоти у розчині проводять її титрування розчином лугу. При цьому відбувається реакція:

HCl + OH- = H20 + Cl-

А в процесі титрування визначають рН розчину вимірюванням потенціалу індикаторного електроду.

Фізичні методи аналізу  – базуються на вимірюванні певних фізичних характеристик (густина, електропровідність, показник заломлення, …).

Якщо в процесі аналізу використовують певні фізичні прилади та то такі методи аналізу називають інструментальними.

В процесі проведення аналізу всі отримані результати заносять в робочий лабораторний журнал який є єдиним робочим документом.

Основні вимоги до аналітичних реакцій

Аналітичні реакції повинні відповідати в першу чергу таким вимогам:

–         чутливість,

–         селективність,

–         чіткий аналітичний сигнал,

–         добра відтворюваність,

–         простота виконання.

Чутливість кількісно характеризується:

Відкриваємий мінімум – найменша маса речовини яку можна виявити даною реакцією.

Мінімальна концентрація – концентрація при якій ще можна виявити цю речовину.

Граничне розведення – число мілілітрів розчину що містить 1 г виявляємої речовини коли ще можна виявити цю речовину.

Селективність характеризується числом іонів що дають подібний аналітичний ефект.

Специфічна реакція. Це реакція селективність якої дорівнює одиниці.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 14.03.2013
Рубрики: Химия

Последние статьи