Енергетичні засоби для АПК

Міністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра “Трактори і автомобілі”

Методичні рекомендації

для виконання лабораторних робіт

по дисципліні “Енергетичні засоби для АПК”

для студентів напряму підготовки 6.090101 – Агрономія

Дніпропетровськ 2010

Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні засоби для АПК». – Дніпропетровський державний аграрний університет./ Дніпропетровськ. 2009. – 50 с.

Методичні рекомендації призначені для студентів агрономічного факультету очної форми навчання, ОКР – бакалавр. В методичних рекомендаціях викладені методики виконання лабораторних робіт, загальні положення про вивчаємі вузли і агрегати та рекомендації по використанню навчальної літератури.

Укладачі: доцент В.О.Улексін, ст. викладач М.Р.Брижа

Методичні рекомендації розглянуті і ухвалені на засіданні кафедри “Трактори і автомобілі”, протокол № 8 від 18 березня 2010 р.

Схвалено науково – методичною радою агрономічного факультету, протокол № 8 від 21 квітня 2010 р.

Лабораторна робота № 1

Тема: Загальна будова і техніко-економічні показники тракторів та автомобілів

Мета роботи: Ознайомитися з загальною будовою тракторів та автомобілів та їх призначенням основних вузлів, агрегатів і механізмів (систем).

Завдання: На макеті трактора і плакатах розглянути розміщення основних вузлів, агрегатів і механізмів і вияснити їх призначення і виконуємі функції.

Час виконання роботи: 2 години

Загальні відомості про трактори і автомобілі

Трактор – це колісна або гусенична самохідна машина, призначена для переміщення причіпних або начіпних сільськогосподарських, дорожних і інших машин і знарядь, буксируємих причепів; при цьому механізми начіплюємих або буксируємих машин можуть приводитися в дію від двигуна трактора через вал відбору потужності (ВВП). Двигун трактора може також приводити в рух стаціонарні машини, для чого трактор може комплектуватися приводним шківом.

 

clip_image002

 

 

Рис.1.1. Розміщення механізмів і складальних одиниць колісного

трактора МТЗ-80:

1 – двигун; 2 – муфта зчеплення; 3 – коробка передач; 4 – головна передача; 5 – механізм повороту (диференціал) з блокувальною фрикційною муфтою; 6 – кінцева передача; 7 – ведуче колесо; 8 – напрямне колесо;

9 – передній міст; 10 – причіпний гак; 11 – гідро начіпний пристрій;

12 – вал відбору потужності

Щоб виконати велику кількість різних по своєму характеру робіт, потрібні різні типи тракторів.

Сукупність моделей тракторів, рекомендованих до виробництва для забезпечення потреб народного господарства, утворює типаж тракторів.

Колісний трактор (рис. 1.1) може мати два або чотири ведучих колеса (для покращення тягових якостей і підвищення прохідності). В порівнянні з гусеничним він більш універсальний, дешевший в виготовленні і експлуатації. Але на зволожених і сипучих грунтах колісний трактор не може бути використаний ефективно, як гусеничний.

Вага гусеничного трактора (рис. 1.2) розподіляється на більшу опорну площу, ніж колісного, тому тиск його на грунт менший. Для кращого зчеплення з грунтом у гусеничного трактора багато грунтозачепів одночасно входять в грунт, а у колісного – тільки декілька. Гусеничний трактор менше буксує і менше ущільнює грунт.

clip_image004

 

Рис.1.2. Розміщення механізмів і складальних одиниць на гусеничному тракторі ДТ-75МВ:

I – двигун з маховиком; II – трансмісія; III – ходова система;

IV – остов; V – робоче обладнання; 1 – двигун; 2 – зчеплення; 3 – коробка передач; 4 – головна передача; 5 – механізм повороту (планетарний механізм з гальмами); 6 – кінцева передача; 7 – ведуча зірочка; 8 – напрямне колесо; 9 – гусениця; 10 – причіпний пристрій; 11 – начіпний пристрій;

12 – вал відбору потужності

Самохідне шасі – це особливий тип універсально-просапного трактора з передньою рамою для навішування машин і знарядь.

Автомобіль (рис. 1.3) – це саморухаючийся екіпаж, який призначений для перевезення по безрейковим шляхам пасажирів, вантажів або спеціального обладнання і буксирування причепів. По призначенню автомобілі ділять на пасажирські, вантажні і спеціальні, а по пристосуванню до дорожних умов – автомобілі нормальної і підвищеної прохідності.

До трактора в складі МТА пред’являють різні експлуатаційні, економічні, технічні, екологічні і інші вимоги, які можна розділити на 4 групи:

Вимоги технологічного процесу роботи МТА – малий тиск рушіїв на грунт ( не більше 0,042 МПа для гусеничних і 0,08…0,11 МПа – для колісних тракторів, відносно невелика швидкість руху з метою збереження структури грунту, можливість агрегатування з великою кількістю машин і знарядь достатній дорожній і агротехнічний кліренс;

Техніко-економічні вимоги – висока продуктивність і економічність;

Загально – технічні вимоги – надійність і легкість технічного обслуговування і ремонту;

clip_image006

Рис.1.3 Розміщення механізмів і складальних одиниць

вантажного автомобіля:

1 – двигун; 2 – зчеплення; 3 – коробка передач; 4 – головна передача; 5 – механізм повороту (диференціал); 6 – заднє колесо і ресора заднього колеса;

7 – рама; 8 – рульове колесо з рульовим приводом; 9 – ресори передніх коліс;

10 – переднє колесо

Вимоги охорони праці, безпеки руху і захисту навколишнього середовища – забезпечення комфортності роботи тракториста, мале зусилля на органах керування, малий рівень шуму на робочому місці, відсутність викидів відпрацьованих матеріалів в грунт, застосування травмобезпечної кабіни.

Експлуатаційні властивості тракторів та автомобілів визначають ступінь їхньої пристосованості до експлуатації (продуктивність, витрати пального, тягові властивості, ергономічні та інші.

Вантажні сільськогосподарські автомобілі мають задовольняти специфічні експлуатаційні вимоги за вантажопідйомністю, вантажомісткістю, прохідністю, мінімально стійкою швидкістю руху під час спільної роботи зі збиральною машиною, конструкцією і герметичністю кузова.

Технологічні показники і технічні характеристики тракторів взаємозв’язані між собою:

Технологічний

показник

Характеристика, що визначає технологічний показник Конструктивний

параметр

Продуктивність Номінальне тягове зусилля трактора, номінальна потужність двигуна, агрегатування, навісоздатність, ергономіка, надійність Основні: Маса трактора і потужність двигуна, компонувальна схема, відповідність призначенню трактора двигуна, трансмісії, ходової частини, рівень автоматизації, оснащеність технологічним обладнанням
Агротехнічні

властивості

Питомий тиск на грунт, дорожній та агротехнічний просвіт, керованість, оглядовість
Вартість Ціна трактора, надійність, витрата паливно-мастильних матеріалів

 

Тягове зусилля (рис. 1.4) колісного трактора і автомобіля забезпечується зчіпними властивостями взаємодії ведучого колеса з опорною поверхнею, при коченні якого обертальний рух перетворюється в поступальний.

clip_image008

Рис.1.4 Схема руху колісного трактора класичної компоновки по

горизонтальній поверхні шляху:

1 – двигун; 2 – муфта зчеплення; 3 – коробка зміни передач; 4 – головна передача; 5 – кінцева передача; 6 – ведучі колеса; 7 – напрямні колеса

Таблиця 1

Основні технічні характеристики тракторів

 

Найменування показника ЮМЗ-6АКЛ ЮМЗ-8240 ХТЗ-150К-09 МТЗ-1222 ДТ-75 К-701
Номінальна потужність двигуна, кВт 44,2 57,4 128,7 96,0 75,0 300,0
Число обертів колінчатого вала, хв-1 1800 2200 1830 2100 1700 1900
Питомі витрати пального, г/кВт год. 235 235 222 224 200 195
Швидкість руху, км/год. 1,39-32,35 2,94-30,45 3,36-30,080 2,1-32,6 1,6-11,4 2,16-36,7
Модель двигуна Д-242 Д-243 ЯМЗ-236Д Д260.2 турбо СМД-14А ЯМЗ-240Б
Робочий об’єм двигуна, л 4,75 4,75 11,15 5,2 5,6 22,2
Експлуатаційна вага, кг 3800 4373 8200 5700 5950 12850
База трактора, мм 2450 2450 2860 2570 1612 3200

Таблиця 2

Основні технічні характеристики автомобілів

 

Найменування показника ГАЗ-53А ЗІЛ-130
Вантажопідйомність, кг 4000 6000
Потужність двигуна, к.с. 115 150
Число обертів колінчатого вала, хв-1 3200 3200
Максимальна швидкість руху, км/год 80 90
Витрати палива на 100 км шляху, л 24 29
Ємкість паливного бака, л 90 170
Вага без вантажу, кг 3250 4300

 


 

Зміст звіту:

 

1. Привести схему загальної будови колісного і гусеничного тракторів та описати призначення основних механізмів і систем.

2. Привести основні технічні дані тракторів ЮМЗ-8280, МТЗ-1222, ДТ-75 та автомобіля ГАЗ-53А.

Контрольні запитання:

 

1. Покажіть на макеті або плакаті і назвіть основні вузли трактора і вантажного автомобіля.

2. Поясніть, чим відрізняється конструкція гусеничного трактора від колісного і які переваги і недоліки мають ці трактори в порівнянні один з іншим?

3. Чим відрізняється конструкція просапного трактора від трактора загального призначення?

4. Для чого призначене самохідне шасі і які його основні відзнаки від тракторів?

5. За якими ознаками класифікуються автомобілі?

6. За якими ознаками класифікуються трактори?

7. Які переваги і недоліки мають гусеничні трактори в порівнянні з колісними тракторами?

8. Розкажіть про класифікацію тракторів за призначенням, тяговим зусиллям, конструкцією ходової частини і типом остова.

 

Література

 

1. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник (М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін. За ред. проф. А.Т.Лебедєва.) –К.: Вища школа, 2000. –Ч.1. –357с.

2. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

3. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

4. Водяник І.І. Експлуатаційні властивості тракторів та автомобілів. – К.: Урожай. 1994. –224с.

5. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

6. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Лабораторна робота № 2

Тема: Загальна будова ДВЗ та їх систем. Визначення основних параметрів двигуна внутрішнього згоряння.

Мета роботи: Вивчити будову, роботу і призначення основних вузлів і систем ДВЗ, а також класифікацію і основні визначення і поняття, характеризуючі двигуни внутрішнього згоряння.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити будову, призначення і роботу основних вузлів і систем ДВЗ.

Час виконання роботи: 2 години

Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) – це тепловий двигун, у якому хімічна енергія палива, яке згорає в робочому циліндрі, перетворюється в механічну роботу.

Дизель – основний тип двигуна, що установлюється на трактори.

Дизелем називають поршневий двигун, який виробляє механічну енергію при згорянні паливо повітряної суміші, що утворюється в середині його циліндрів. Самозапалювання палива, що впорскується в камери згоряння циліндрів двигуна в мілко розпиленому виді, проходить внаслідок окислення і нагріву його капель при їх контакті з нагрітим в результаті стиску повітрям.

Основними перевагами дизелів в порівнянні з бензиновими двигунами є:

– більш висока ( на 30…40%) паливна економічність;

– менша пожежобезпечність двигуна при його експлуатації і палива при його зберіганні;

– менший вміст в відпрацьованих газах дизеля токсичних і канцерогенних речовин.

Разом з тим в порівнянні з бензиновими двигунами такої потужності дизелі мають недоліки:

– більш високу вартість за рахунок великої вартості вузлів паливної апаратури;

– більш висока металоємність, як наслідок підвищення міцності, жорсткості і міцності деталей до зносу, що піддаються високим тискам від газових сил в циліндрах;

– більш важкий пуск дизеля при низьких температурах навколишнього середовища;

– підвищений рівень шуму і вібрації.

Двигун складається із блок – картера(рис. 2.1), головки блоку циліндрів; кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, а також включає в себе системи охолодження, мащення, живлення і пуску.

При роботі двигуна поршні в гільзах циліндрів здійснюють зворотно-поступальний рух, а шатуни і колінчастий вал перетворюють цей рух в обертальний.

Повний об’єм циліндра Vа складається із об’єму камери згоряння Vс і робочого об’єму Vh

Vа = Vh + Vс

Робочий об’єм циліндра Vh – це об’єм, що звільнюється поршнем при переміщенні його від ВМТ до НМТ і визначається за формулою:

Vh = π · D2 / 4 · S · 10-3, л

де D – діаметр поршня, см;

S – хід поршня, см

Об’єм камери згоряння – це об’єм циліндра, що залишається над поршнем, який знаходиться у ВМТ. Відношення повного об’єму циліндра Vа до об’єму камери згоряння Vс називають ступінню стиску ε.

ε = Vа / Vс

clip_image010

Загальний робочий об’єм циліндрів ДВЗ, виражений в літрах називають літражем двигуна.

Vл = Vh · ί , л

де ί – кількість циліндрів двигуна

Літрова потужність двигуна Nл (кВт/л) – це номінальна потужність двигуна Nе , віднесена до загального робочого об’єму Vл циліндрів двигуна.

Nл = Nе / Vл

Рис. 2. 1. Двигун

внутрішнього згоряння:

1 – блок картер; 2 – поршень з шатуном; 3 – головка циліндрів з клапанами; 4 – колінчатий вал; 5 – піддон для масла; 6 – пусковий електростартер

Літрова потужність двигуна характеризує двигун з точки зору використання робочого об’єму. Значення літрової потужності для сучасних автотракторних двигунів: для карбюраторних двигунів – 15…35; дизелів – 11…22 кВт/л.

Питома маса двигуна mп (кг/кВт) – це відношення маси mg не заправленого двигуна до його номінальної потужності Nе. Вона характеризує металоємність двигуна.

mп = mg / Nе

Найбільш характерні слідуючі значення питомої маси: для карбюраторних двигунів 2…5, дизелів – 5…13 кг/кВт.

Літрова маса двигуна mл визначає масу двигуна, яка приходиться на одиницю робочого об’єму:

mл = mg / Vh

Значення mл знаходяться в межах: для карбюраторних двигунів – 50…100; дизелів – 50…120 кг/л.

Відношення ходу поршня S до діаметра гільзи називають розмірністю двигуна. Якщо S/ D < 1 двигун вважають коротко ходовим, якщо S/ D > 1 – довго ходовим, S/ D = 1 – квадратним.

clip_image012

Рис. 2.2. Основні компоновочні схеми автотракторних ДВЗ:

а – однорядний, з вертикальним розміщенням циліндрів; б – однорядний, з нахиленим розміщенням циліндрів; в – однорядний, з горизонтальним розміщенням циліндрів; г – дворядний, V – подібний; д – дворядний, опозитний; е – сили і моменти що діють на деталі КШМ

clip_image014

Рис. 2.3. Принципові схеми дизелів:

а – без наддуву; б – з газотурбінним наддувом і охолодженням

наддуваємого повітря

1 – поршень; 2 – шатун; 3 – шатунна шийка колінчатого вала; 4 – піддон;

5 – блок-картер; 6 – циліндр; 7 – головка; 8 – впускна труба; 9 – впускний клапан; 10 – повітроочисник; 11 – розподільний вал; 12 – випускний клапан; 13 – труба випускна; 14 – форсунка; 15 – діафрагма; 16 – клапан; 17 – труба глушника; 18 – патрубок; 19,20 – лопатки турбіни; 21 – патрубок; 22 – холодильник; 23 – вентилятор

Зміст звіту:

 

1. Назвати основні механізми і системи, що складають ДВЗ та коротко описати їх призначення.

2. Визначити робочий об’єм циліндра, об’єм камери згоряння, літраж двигуна, літрову потужність, питому і літрову масу двигуна (згідно варіанта).

3. Привести класифікацію двигунів внутрішнього згоряння.

 

Контрольні запитання:

 

1. Розкажіть про основні відміни в принципі роботи дизельного і карбюраторного двигунів внутрішнього згоряння.

2. Чим конструктивно відрізняються дизельні і карбюраторні двигуни?

3. Що таке літраж двигуна? Поясніть важливість цього параметра.

4. Що таке ступінь тиску і як вона визначається?

5. Розкажіть про класифікацію автотракторних ДВЗ.

6. Розкажіть про основні компоновочні схеми сучасних ДВЗ.

 

 

 

Література

 

1. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник (М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін. За ред. проф. А.Т.Лебедєва.) –К.: Вища школа, 2000. –Ч.1. –357с.

2. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

3. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

4. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

5. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Трактор,

автомобіль

Т-25А Т-40М МТЗ-80 ДТ-75М ЮМЗ-8070 Т-151К ХТЗ-121 ГАЗ-53А ЗІЛ-130 КамАЗ-5320
Двигун Д-21-А1 Д-144 Д-240 А-41 РМ80.03 СМД-63 СМД-19Т.02 ЗМЗ-53 ЗІЛ-130 КамАЗ-740
Кількість

циліндрів

2 4 4 4 4 6 4 8 8 8
Діаметр

циліндра, мм

105 105 110 130 110 130 120 92 100 120
Хід поршня, мм 120 120 125 140 130 115 140 80 95 120
Номінальна потужність, кВт 18 44 59 66 59 121 93,4 85 110 154
Ступінь стиску, ε 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15 17 6,7 6,5 17
Маса двигуна (суха), кг 280 390 430 885 610 950 840 255 440 1100

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №2

 

Визначити робочий об’єм циліндра VР, об’єм камери стиску Vс, літраж двигуна Vл, літрову потужність Nл , питому вагу двигуна ПВД.clip_image016

Варіант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Трактор,

автомобіль

ХТЗ-2511 ХТЗ-3510 СШ-2540 ХТЗ-150К-09 ХТЗ-150К-03 ХТЗ-16131 ХТЗ-17321 ЮМЗ-8080 МТЗ-1222 МТЗ-1025
Двигун Д-120 Дойц-АГ Д120-45 ЯМЗ-236Д СМД-61 BF6M.10BE СМД-31Т 8045.25.850 260.2 Турбо Д-245
Кількість

циліндрів

2 2 2 6 6 6 6 4 6 4
Діаметр

циліндра, мм

105 110 110 130 130 108 120 104 110 110
Хід поршня, мм 120 120 120 140 115 130 140 115 120 120
Номінальна

потужність, кВт

21,4 25,7 18,4 128,7 117,7 125 136 62,7 96 77
Ступінь стиску, ε 16,5 17 17 17 17 17 17 18 18 18
Маса двигуна (суха), кг 285 230 295 980 945 890 1120 465 510 480

Лабораторна робота № 3

Тема: Кривошипно-шатунний (КШМ) і газорозподільний (ГРМ) механізми ДВЗ.

Мета роботи: Вивчити будову, роботу і призначення кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів автотракторних ДВЗ, а також класифікацію і основні конструктивні особливості КШМ і ГРМ, застосовуємих на автотракторних ДВЗ.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити будову, призначення і роботу КШМ і ГРМ автотракторних ДВЗ.

Час виконання роботи: 2 години

Загальні відомості про кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми ДВЗ.

Кривошипно-шатунний механізм (рис. 3.1) – основний робочий механізм поршневого двигуна. Він бере участь в здійсненні робочого циклу двигуна і перетворює зворотно-поступальний рух поршня, що сприймає силу тиску газів, в обертовий рух колінчатого вала, від якого крутний момент передається споживачам. Елементи КШМ умовно можна розділити на дві групи: нерухомі і рухомі.

clip_image017

Рис.3.1. Схеми кривошипно-шатунних механізмів:

а і б – чотири- і шестициліндрові рядні двигуни; в і г – шести- і восьмициліндрові V подібні двигуни; 1 – колінчатий вал; 2 – корінна шийка;

3 – шатунна шийка; 4 – щока; 5 – противага; 6 – флянець

До нерухомих елементів механізму відносяться циліндри, головки циліндрів, картер з підшипниками колінчатого вала, які утворюють корпус двигуна.

Рухомі елементи КШМ (рис. 3.2): поршні з кільцями і поршневими пальцями, шатуни з підшипниками, колінчатий вал з маховиком.

Порядок роботи циліндрів (рис. 3.3) – це послідовність чередування тактів розширення в циліндрах. Він залежить від розміщення циліндрів, взаємного положення кривошипів колінчатого вала і послідовності відкриття і закриття клапанів газорозподільного механізму.

У одноциліндрового двигуна при русі поршня, шатуна і колінчатого вала виникають значні сили інерції, врівноважити які досить важко. Тому на тракторах і автомобілях застосовують багатоциліндрові двигуни, у яких отримують більш часте повторення тактів розширення, що забезпечує більш рівномірне обертання колінчатого вала. Це дає можливість при збільшенні кількості циліндрів двигуна зменшити розміри маховика.

В чотиритактному карбюраторному двигуні на кожний півоберт приходиться один такт і повний цикл роботи виконується за два оберти колінчастого вала, а в двотактному – за один оберт.

 

clip_image019

Рис.3.2. Рухомі елементи КШМ

1 – вал колінчастий; 2 – шийка корінна; 3 – шийка шатунна; 4 – щока; 5 – противага; 6 – флянець

clip_image021

Рис. 3.3. Чередування тактів в шестициліндровому чотиритактному двигуні з порядком роботи 1-5-3-6-2-4

Газорозподільний механізм (ГРМ) – служить для своєчасного впуску в циліндри двигуна свіжого заряду і для випуску відпрацьованих газів. В залежності від типу органів, за допомогою яких циліндр сполучається з навколишнім середовищем, механізми газорозподілу ділять на золотникові, комбіновані і клапанні.

Золотниковий ГРМ застосовується в двотактних двигунах з контурними і щілинними схемами продувки, де порожнина циліндра сполучається з навколишнім середовищем через вікна в його стінці, що відкриваються і закриваються поршнем.

Комбінований ГРМ застосовується з прямоточною клапанно-щілинною продувкою. Свіжий заряд поступає в циліндр через вікна в його стінці, а відпрацьовані гази видаляються за допомогою клапанів.

Клапанний ГРМ основний тип механізмів газорозподілу, що застосовується в автотракторних ДВЗ. Він характеризується простотою конструкції, малою вартістю виготовлення і ремонту, якісним ущільненням робочої порожнини циліндра і надійністю роботи. Якщо клапани розміщені в блок-картері і відкриваються при русі вгору (в напрямку від колінчатого вала) то їх називають нижніми(боковими) клапанами. (рис. 3.4. а)

Нижнє розміщення клапанів застосовується тільки у карбюраторних двигунах з порівняно низькою ступінню стиску і невисокою частотою обертання колінчатого вала (ГАЗ-52, ГАЗ-69, УАЗ-450, ЗІЛ-157).

Верхні (підвісні) клапани (рис. 3.4. б) розміщені на головці блока і відкриваються при русі вниз (в напрямку до колінчатого вала). Верхнє розміщення клапанів дає можливість зменшити довжину впускних і випускних каналів, в результаті чого знижуються втрати на впуску і випуску, покращується наповнення циліндрів свіжим зарядом і їх очищення від відпрацьованих газів. Це дає можливість підвищити потужність і економічність двигуна, а також значно розширити можливості форсування по швидкісному режиму.

Верхнє розміщення розподільного вала (рис. 3.4. в) дозволяє зменшити масу і збільшити жорсткість механізму приводу клапанів і покращити наповнення двигуна завдяки компактній формі впускних і випускних клапанів.

clip_image023

Рис. 3.4. Схеми газорозподільних механізмів з нижніми (боковими) клапанами, верхнім розміщенням клапанів і верхнім розміщенням

розподільного вала

clip_image025

Діаграма фаз газорозподілу (рис. 3.5) – це періоди від моменту відкриття клапанів до моменту закриття, виражені в кутах повороту колінчатого вала. Для двигунів кожної моделі фази газорозподілу установлюються експериментально (табл. 1.2). Найвигідніші умови очистки циліндрів від відпрацьованих газів і наповнення його свіжим зарядом створюються при перекритті клапанів, тобто коли випускний і впускний клапани деякий час поблизу ВМТ відкриті одночасно.

Рис. 3.5. Діаграма фаз газорозподілу ДВЗ

Таблиця 1.2.

Фази газорозподілу двигунів

clip_image027

В дизелі для прокручування колінчатого вала (при пуску) із-за високого ступеня стиску приходиться переборювати великий опір повітря, яке стискується в циліндрах. З цією метою на деяких дизелях установлюють декомпресійний механізм. Принцип роботи декомпресійного механізму полягає в зниженні тиску в циліндрах при стиску із-за сполучення порожнин циліндрів з навколишнім середовищем.

 

Зміст звіту:

 

1. Назвати основні деталі, що складають КШМ та ГРМ і коротко описати їх призначення.

2. У вигляді таблиці привести порядок роботи 4 – циліндрового, 4 – тактного двигуна.

3. Опишіть особливості робочих циклів чотиритактного і двотактного ДВЗ.

 

Контрольні запитання:

 

1. Розкажіть про основні відміни в принципі роботи дизельного і карбюраторного двигунів внутрішнього згоряння.

2. Чим конструктивно відрізняються дизельні і карбюраторні двигуни?

3. Що таке літраж двигуна? Поясніть важливість цього параметра.

4. Що таке ступінь тиску і як вона визначається?

5. Розкажіть про фази газорозподілу у ДВЗ.

6. Які способи охолодження застосовують у сучасних ДВЗ?

 

Література

 

1. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник (М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін. За ред. проф. А.Т.Лебедєва.) –К.: Вища школа, 2000. –Ч.1. –357с.

2. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

3. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

4. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

5. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Лабораторна робота №4

Тема: Системи живлення двигунів внутрішнього згоряння.

Мета роботи: Вивчити будову, роботу і призначення систем живлення автотракторних ДВЗ, застосовуємих на мобільних енергетичних засобах АПК.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити будову, призначення і роботу основних вузлів систем живлення автотракторних ДВЗ.

Час виконання роботи: 2 години

 

Загальні відомості про системи живлення автотракторних ДВЗ.

Система живлення карбюраторного двигуна (рис. 4.1) призначена для зберігання запасу палива на автомобілі, очистки палива і повітря, утворення горючої суміші, підводу її в циліндри двигуна і відводу із них відпрацьованих газів. Вона повинна забезпечувати високу економічність і надійність роботи машини в різних умовах експлуатації, мінімальну кількість шкідливих домішок в відпрацьованих газах, простоту в технічному обслуговуванні і безпеку в пожежному відношенні.

Одною із умов високої економічності карбюраторного двигуна і мінімальної токсичності відпрацьованих газів – утворення однорідної паливно-повітряної суміші, тобто рівномірний розподіл парів палива в повітрі. В сучасних високооборотних двигунах на процес сумішоутворення відводиться мало часу (0,01…0,02 с). Крім того частина повітря знаходиться у вигляді пара, а частина – в вигляді рідини. Тому для прискорення випаровування палива, що впорскується в повітряний потік, його струя повинна бути роздроблена не мілкі краплі, з поверхні яких проходить дифузія випаровуємого палива в повітря.

В залежності від типу двигунів відрізняють слідуючі види зовнішнього сумішоутворення: карбюрація, впорскування легкого палива у впускний трубопровід, форкамерно-факельне, газове. Найбільше розповсюдження в двигунах з іскровим запалюванням получила карбюрація.

Дозування палива і повітря карбюратором до надходження горючої суміші в циліндр – це початкова фаза сумішоутворення. Процес сумішоутворення закінчується в циліндрі в періоди впуску і стиску.

Система живлення дизеля (рис. 4.2) – це сукупність пристроїв, призначених для живлення дизеля паливом і подачі повітря в циліндри.

Сумішоутворення в дизелях проходить в камері згоряння, куди паливо впорскується форсункою в кінці такту стиску. Враховуючи довготу впорскування, яка складає 20…30° повороту колінчатого вала, час, відведений на сумішоутворення у дизелів значно менший, ніж у карбюраторних двигунів. В дизелях, що мають камеру згоряння в поршні, передбачають закрутку повітря при вході в циліндр спеціальними пристроями, при цьому необхідно підвищувати тиск початку впорскування палива до17,5…18,5 МПа і застосовувати форсунки з розпилювачами, що мають багато отворів.

Система живлення повітрям забезпечує впуск в циліндри дизеля очищеного повітря безпосередньо із атмосфери, або після стиску у турбокомпресорі. Ця система включає повітроочисник, індикатор очищеного в ньому запиленого повітря, компресор агрегату наддуву, холодильник наддувочного повітря, повітряні трубопроводи.

clip_image029

Рис.4.1. Схема системи живлення карбюраторного двигуна:

1 – фільтр-відстойник; 2 – кран; 3 – горловина для заливу палива; 4 – бак;

5 – повітроочисник; 6 – карбюратор; 7 – паливо провід; 8 – щиток; 9 – шланг;

10 – паливний насос; 11 – впускний трубопровід; 12 – пристрій для підігріву

суміші; 13 – випускний трубопровід; 14 – глушник шуму відпрацьованих

газів; 15 – перегородка бака

Система живлення паливом забезпечує зберігання на тракторі запасу палива, його фільтрацію, дозування в залежності від робочого режиму роботи двигуна, впорскування в циліндри по заданому закону в мілко розпиленому вигляді і в най вигідніші моменти часу. Система включає паливний бак, фільтри грубої і тонкої очистки палива, підкачувальний насос, насос високого тиску, регулятор частоти обертання дизеля, коректори циклової подачі палива, паливо проводи високого і низького тиску, форсунки.

Система випуску відпрацьованих газів забезпечує випуск із циліндрів продуктів згоряння палива або безпосередньо в атмосферу, або через турбіну агрегату наддуву. В цю систему входять турбіна з клапаном перепуску газів або без нього, пристрої для зниження вмісту у відпрацьованих газах токсичних речовин і сажі, глушник шуму випуску, іскрогасник, газові трубопроводи.

На сучасних ДВЗ застосовують електронні системи впорскування палива, які дають можливість зменшити витрати палива, покращити економічні, технічні, екологічні показники автотракторних двигунів. Карбюраторні двигуни із-за їх неекономічності на зарубіжних автомобілях не випускаються. Дизельні двигуни також оснащуються електронними системами впорскування палива, які дозволяють значно підвищити показники роботи двигунів.

clip_image031

Рис.4.2. Схема системи живлення дизеля Д-240:

1 – глушник; 2 – паливний бак; 3 – кран; 4, 6,8,10,21 – паливо проводи;

5 – фільтр грубої очистки; 7 – паливопідкачуючий насос; 9 – фільтр тонкої очистки; 112 – регулятор швидкості; 12 – паливний насос високого тиску;

13 – паливопровод високого тиску; 14 – камера згоряння; 15 – зливний паливо провід; 16 – форсунка; 17 – випускний трубопровід; 18 – повітроочисник;

19 – впускний трубопровід; 20 – електрофакельний підігрівач

В порівнянні з звичайними паливними системами (ПНВТ з кулачковим приводом), паливна система Bosch “Common Rail” (рис. 4.3) для дизелів з безпосереднім впорскуванням палива забезпечує значно більшу адаптацію паливної системи до двигуна, як наприклад: – широка область застосування (легкові автомобілі з циліндровою потужністю до 30 кВт/циліндр, як і форсовані автомобільні, тракторні тепловозні двигуни з циліндровою потужністю до 200 кВт/циліндр; високий тиск впорскування до 1400 …3000 бар; змінний кут випередження впорскування; можливість формування процесу двофазного, багатофазного процесу впорскування; відповідність тиску впорскування швидкісному і навантажувальному режимам.

clip_image033

Рис.4.3. Схема розміщення акумуляторної паливної системи Common

Rail на чотирициліндровому дизельному двигуні:

1 – масовий витратомір повітря; 2 – електронний блок управління; 3 – паливний насос високого тиску; 4 – акумулятор палива високого тиску; 5 – форсунки; 6 – датчик частоти обертання колінчатого вала; 7 – датчик температури охолоджуючої рідини; 8 – паливний фільтр; 9 – датчик положення педалі подачі палива

Паливна система впорскування палива бензинового двигуна наведена на рис. 4.4.

clip_image035

Рис. 4.4. Схема системи Motronic M5 з бортовою діагностикою

бензинового двигуна:

1 – адсорбер; 2 – запірний клапан; 3 – клапан продувки адсорбера; 4 – регулятор тиску палива; 5 – форсунка; 6 – клапан управління клапаном рециркуляції; 7 – котушка запалювання; 8 – датчик фази; 9 – насос вторинного повітря; 10 – клапан вторинного повітря; 11 – датчик витрати повітря; 12 – блок управління; 13 – датчик положення дросельної заслінки; 14 – регулятор холостого ходу; 15 – датчик температури повітря; 16 – клапан рециркуляції; 17 – паливний фільтр; 18 – датчик детонації; 19 – датчик частоти обертання; 20 – датчик температури двигуна; 21 – Лямбда-зонд; 22 – діагностичний роз’єм; 23 – лампа діагностики; 24 – датчик різниці тисків;

25 – електробензонасос

Зміст звіту

 

1. Привести схему роботи паливної системи дизельного двигуна та описати призначення основних її вузлів.

2. Описати особливості роботи паливної системи Common Rail або Motronic M5.

Контрольні запитання:

 

1. Із яких основних елементів складається система живлення карбюраторного двигуна?

2. Назвіть склади горючих сумішей для карбюраторних двигунів.

3. Особливості складу горючої суміші для дизельних двигунів.

4. Призначення системи живлення ДВЗ.

5. Особливості будови і роботи паливної системи Common Rail.

6. Особливості будови і роботи системи живлення дизельного двигуна

7. Із яких основних елементів складається система живлення дизельного двигуна?

Література

 

1. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник (М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін. За ред. проф. А.Т.Лебедєва.) –К.: Вища школа, 2000. – Ч.1. –357с.

2. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

3. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

4. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

5. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Лабораторна робота № 5

Тема: Системи мащення і охолодження автотракторних ДВЗ.

Мета роботи: Вивчити будову, роботу і призначення систем мащення і охолодження автотракторних ДВЗ, застосовуємих на мобільних енергетичних засобах АПК.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити будову, призначення і роботу основних вузлів систем мащення і охолодження автотракторних ДВЗ.

Час виконання роботи: 2 години

 

Загальні відомості про системи мащення і охолодження

автотракторних ДВЗ.

Система мащення двигуна – це сукупність пристроїв (механізмів і приладів), з’єднаних між собою маслопроводами і забезпечуючи очищення і підвід мастильного матеріалу до поверхонь тертя в необхідній кількості при певній температурі і під певним тиском.

В залежності від способу підводу оливи до поверхонь тертя деталей системи мащення ділять на три групи: розбризкуванням, під тиском і комбіновані.

При системі мащення розбризкуванням залита в картер двигуна олива захоплюється і розбризкується рухомими деталями (шатунами, колінчатим валом) , утворюючи масляний туман. Крапельки оливи осідають на поверхні деталей, змащують їх, а потім знову стікають в картер. Така система мащення застосовується на малопотужних пускових двигунах (П-23 і інші).

При мащенні під тиском олива постійно подається до поверхонь тертя деталей спеціальним насосом.

В сучасних ДВЗ мащення поверхонь тертя може здійснюватися під тиском з безперервною подачею оливи, під тиском з періодичною (пульсуючою) подачею і розбризкуванням (комбіновані системи мащення). Такий спосіб системи мащення дозволяє забезпечити різну інтенсивність мащення тертьових поверхонь в залежності від умов роботи.

Так як більшість деталей двигуна знаходяться в відносному русі, то між ними виникає тертя руху, яке може бути двох видів: тертя ковзання, при якому швидкості тіл в точках дотику різні по числовому значенні і напрямку і тертя кочення, при якому швидкості тіл в точках дотику однакові. В ДВЗ більшість тертя – тертя ковзання. Для тертя зі змащувальним рідинним матеріалом коефіцієнт тертя рівний 0,001…0,02, а без нього – 0,8…1 і більше.

Система мащення (рис. 5.1) забезпечує зниження втрат потужності дизеля на подолання тертя між тертьовими поверхнями і відвід теплоти тертя шляхом створення між ними шару мастильного матеріалу. Система включає резервуар масла, насос з масло приймачем, фільтри грубої і тонкої очистки масла, охолоджувач, запобіжні і перепускні клапани, заливну горловину, зливну пробку, вимірювач рівня оливи в резервуарі, трубопроводи і з’єднувальні шланги.

Трактори і автомобілі працюють в різних експлуатаційних умовах і часто в умовах великої запиленості, що призводить до забруднення мастильних матеріалів.

clip_image037Найбільший абразивний знос визивають частинки кварцу, що знаходиться в забрудненому повітрі, твердість яких перевершує твердість використовуємих в тракторобудуванні матеріалів.

Рис.5.1. Комбінована система мащення двигуна:

1 – запобіжний клапан; 2 – перепускний клапан; 3 – кран; 4 – відцентровий фільтр; 5 – покажчик тиску оливи; 6 – сапун; 7 – підшипники компресора;

8 – підшипники ПНВТ; 9 – щуп; 10 – кран; 11 – термодатчик; 12 – гідромуфта вентилятора; 13 – піддон; 14,16 – редукційні клапани; 15 – радіатор;

17,18 – секції масляного насоса; 19 – диференціальний клапан; 20 – фільтр;

21 – головна магістраль; 22 – перепускний клапан

В процесі роботи двигуна через ущільнення між поршневими кільцями і дзеркалом циліндрів із камер згоряння в картер двигуна проникає повітря , продукти згоряння і пари палива. Для запобігання підвищення тиску в картері ДВЗ і відводу газів і парів палива на двигунах застосовують спеціальні системи вентиляції.

Система вентиляції картера забезпечує підтримання в заданих межах тиск газів, що прорвалися в картер через компресійні поршневі кільця, шляхом їх відсмоктування в зону впускного тракту двигуна, яка знаходиться під розрідженням. Ця зона знаходиться в трубопроводі після повітроочисника.

При роботі двигуна температура полум’я в процесі горіння досягає 2000…2500°С. Середня температура газів на протязі робочого процесу становить 800…900°С. Але не вся теплота, яка виділяється при згорянні палива, перетворюється в корисну роботу. На корисну роботу карбюраторного двигуна витрачається 22…29% тепла, виділеного при згорянні палива, а дизеля – 29…42%. Значна частина теплоти (до 22…47%) іде на нагрівання деталей двигуна.

Надмірний нагрів деталей двигуна приводить до зменшення зазорів рухомих з’єднаннях, що може призвести до заклинювання рухомих деталей, погіршення мащення деталей і мастильних якостей оливи із-за пригорання, а також до порушення процесу сумішоутворення і згоряння (зниження наповнення циліндрів свіжим зарядом повітря, передчасне запалювання робочої суміші, детонації і інших недоліків).

Інтенсивне охолодження деталей також негативно впливає на економічність роботи двигуна і зносу його деталей. При цьому може утворюватися конденсат на стінках циліндрів, який стікає в піддон і попадає в масло, утворюючи мило. Понижений температурний режим двигуна визиває неповне згоряння палива і підвищене нагароутворення на деталях КШМ і ГРМ, що призводить до зменшення потужності двигуна і збільшення питомої витрати палива.

Найвигідніший тепловий режим роботи двигуна (найменший знос деталей і витрати палива) досягаються при температурі охолодної рідини 85…90°С.

Для забезпечення і підтримання в заданих розрахункових межах указаного температурного стану деталей двигуна, які нагріваються при згорянні палива і терті, застосовують штучне охолодження двигуна, тобто передачу тепла від нагрітих частин рідині (рідинне охолодження), або безпосередньо повітрю (повітряне охолодження).

Сукупність усіх пристроїв, що забезпечують необхідний температурний стан двигуна, називають системою охолодження.

В залежності від способу циркуляції охолодної рідини відрізняють дві системи рідинного охолодження: термосифонну і примусову.

В термосифонній системі охолодження циркуляція охолодної рідини проходить в результаті різниці густини холодної і гарячої рідини. Основна перевага цієї системи охолодження – простота будови, а недолік – порівняно повільна циркуляція рідини в ній, що приводить до усиленого випаровування рідини із системи і частого її доливання. Такою системою охолодження оснащені тільки пускові двигуни П-10У і П-350.

clip_image039

Рис.5.2. Схема системи рідинного охолодження ДВЗ:

1 – нижній бачок радіатора; 2 – кожух направляючий; 3 – вентилятор; 4 – серцевина радіатора; 5 – жалюзі; 6 – верхній бачок радіатора; 7 – кришка заливної горловини; 8 – термостат; 9 – датчик температури 10 – канал обвідний; 11 – шків; 12 – насос; 13 – бачок розширювальний; 14 – колектор збірний; 15 – рубашка охолодження головки блока; 16 – рубашка охолодження циліндрів; 17 – трубопровід розподільний; 18 – кран зливний;

19 – водомаслообмінник

Примусова система охолодження (рис.5.2) в якій циркуляція охолодної рідини здійснюється за допомогою відцентрового насоса. Різниця температур нагрітої і охолодженої рідини для системи з примусовою циркуляцією рідини не перевищує 10°.

Якщо система охолодження з примусовою циркуляцією рідини постійно сполучається з атмосферою через паровідвідну трубку, її називають відкритою, а якщо вона відділена від атмосфери спеціальним пароповітряним клапаном, її називають закритою. В закритій системі охолодження випаровування води менше, тому її застосовують на більшості двигунів.

clip_image041

Рис.5.3. Схема системи повітряного охолодження ДВЗ:

1 – забірна сітка; 2 – гідромуфта приводу вентилятора; 3 – апарат напрямний; 4 – шків; 5,9 – трубопроводи; 6 – вентилятор; 7 – термодатчик; 8 – клапан;

10 – дефлектор; 11 – напрямний кожух; 12 – радіатор масляний

 

Система повітряного охолодження (рис. 5.3) – в цій системі тепло від деталей двигуна відводиться в результаті обдуву циліндрів і їх головок повітрям.

У двигунів невеликої потужності, що установлюються на мотоциклах, деталі охолоджуються потоком повітря при русі. Двигуни тракторів і автомобілів з повітряним охолодженням обладнані вентиляторами для примусового обдуву деталей. Щоб повітря рівномірно охолоджувало нагріті деталі, навколо циліндрів і їх головок установлені щитки (дефлектори). Ребра на гільзах збільшують поверхню охолодження циліндрів і їх головок.

Система повітряного охолодження в порівнянні з примусовою системою рідинного охолодження простіша в експлуатації. Маса і розміри двигуна з повітряним охолодженням значно менша ніж з рідинним.

До недоліків двигуна з повітряним охолодженням необхідно віднести підвищений шум при роботі і втрати потужності (до 8%) на привод вентилятора.

 

Зміст звіту

 

1. Назвіть типи та опишіть особливості різних систем мащення, застосовуємих на автотракторних двигунах.

2. Приведіть схему повітряного або рідинного охолодження двигуна та опишіть їх переваги і недоліки.

 

Контрольні запитання:

 

1. Перечисліть та охарактеризуйте пристрої для очищення оливи сучасних двигунів.

2. Охарактеризуйте температурний режим роботи двигуна і поясніть призначення і будову масляних радіаторів.

3. Поясніть призначення і будову системи вентиляції картера двигуна.

4. Які бувають системи охолодження автотракторних двигунів?

5. Охарактеризуйте призначення, будову і роботу термостата і пробки заливної горловини.

6. Перечисліть основні вимоги до охолоджуючих рідин, застосовуємих в системах охолодження ДВЗ.

Література

 

1. Трактори та автомобілі. Автотракторні двигуни: Навчальний посібник (М.Г.Сандомирський, М.Ф.Бойко, А.Т.Лебедєв та ін). За ред. проф. А.Т.Лебедєва. – К.: Вища школа, 2000. –Ч.1. –357с.

2. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В,И. Конструкция тракторов и автомобилей. – М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

3. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський,А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

4. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

5. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

 

Лабораторна робота № 6

Тема: Трансмісії тракторів та автомобілів.

Мета роботи: Вивчити будову, роботу і призначення основних вузлів трансмісій тракторів та автомобілів.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити розміщення, будову, призначення і роботу основних вузлів трансмісій.

Час виконання роботи: 2 години

 

Загальні відомості про трансмісії і типи трансмісій

Трансмісія призначена для передачі енергії від двигуна до рушія трактора або автомобіля, а також до активних робочих органів агрегатуємих з трактором сільськогосподарських машин.

 

clip_image043

Рис. 6.1. Принципові структурні кінематичні схеми ступінчатих

трансмісій тракторів:

а – традиційна типового колісного трактора: 1 – двигун; 2 – муфта зчеплення; 3 – КПП; 4 – головна передача; 5 – кінцева передача; 6 – ведучі колеса;

7 – диференціал; 8 – задній ВВП; 9 – боковий ВВП;

б – традиційна гусеничного трактора: 1 – двигун; 2 – муфта зчеплення;

3 – КПП; 4 – головна передача; 5 – механізми повороту; 6 – кінцева

передача; 7 – ведуча зірочка; 8 – задній ВВП;

в – гусеничного трактора з розділенням потоку потужності перед КП:

1 – двигун; 2 – муфта зчеплення; 3 – роздавальна коробка; 4 – коробки

передач; 5 – гальма; 6 – головна передача; 7 – кінцева передача;

8 – ведуча зірочка; 9 – задній ВВП

Передача енергії, що надходить від двигуна до трансмісії, характеризується крутним моментом і кутовою швидкістю. Оскільки у автотракторних двигунів кутова швидкість колінчастого вала дуже велика, щоб передати її безпосередньо на колеса або до робочих органів сільськогосподарських машин, в окремих агрегатах трансмісії (коробці передач, головній передачі, редукторі ВВП і ін.) кутова швидкість і крутний момент трансформуються. Крім перерахованих функцій трансмісія повинна забезпечувати можливість часткового або повного відокремлення рушія від двигуна, а також їх плавного з’єднання.

По типу перетворюючих енергію елементів розрізняють слідуючі типи трансмісій, які застосовуються на тракторах і автомобілях: механічні, гідромеханічні, електричні і гідростатичні (гідро об’ємні). По характеру зміни швидкості приводу ведучих органів: ступінчасті, безступінчасті і комбіновані.

clip_image045

Рис. 6.2. Принципові конструктивні кінематичні схеми повнопотічних гідро об’ємних трансмісій колісного трактора

а – гідро об’ємна передача з регульованим насосом і мотором і механічною трансмісією: 1 – двигун; 2 – регульований гідронасос; 3 – регульований гідромотор; 4 – механічна трансмісія; 5 – ведучі колеса; 6 – маслопроводи;

б – гідро об’ємна передача: 1 – двигун; 2 – регульований гідромотор; 3,4 – високомоментні гідромотори в ведучих колесах; 5 – ведучі колеса;

6 – маслопроводи

Зчеплення тракторів та автомобілів служать для роз’єднання двигуна і трансмісії, плавного з’єднання їх, а також для запобігання від надмірних динамічних перевантажень, що виникають внаслідок коливального процесу в машинному агрегаті.

clip_image047

Рис. 6.3. Принципова структурна кінематична схема електричної трансмісії потужного колісного трактора

1 – двигун; 2 – електрогенератор; 3 – блок керування; 4 – електрокабель; 5 – електродвигун; 6 – ведучі колеса

clip_image049

Рис.6.4. Схема гідромеханічної трансмісії трактора ДТ-175С:

1 – корпус; 2 – насосне колесо; 3 – турбінне колесо; 4 і 5 – колеса реактора; 6 і 7 – опори насосного колеса; 8 і 9 – опори турбінного колеса; 10 – муфти вільного ходу; 11 – первинний вал; 12 – вторинний вал; 13 – вал додаткових передач; 14 – вал заднього ходу; 15 і 16 – шестерні додаткових передач і заднього ходу; 17 – шестерня додаткових передач; 18 – шестерня заднього ходу; 19, 20, 21, 23 – шестерні робочих передач; 25 і 26 – шестерні першої технологічної передачі; 24 і 27 – шестерні другої технологічної передачі; 22 – шестерні заднього ходу; 28 – блокувальна муфта

Зчеплення установлюють між двигуном і коробкою передач. Плавне з’єднання двигуна і трансмісії необхідне для того, щоб при перемиканні передач, тобто при зміні передаточного відношення, двигун не заглох, а також для перемикання без ривків, особливо при рушанні з місця.

Зчеплення може бути фрикційним, гідродинамічним або електромагнітним.

clip_image051

Рис.6.5. Схема одно -дискового фрикційного зчеплення:

1 – маховик; 2 – ведений диск; 3 – натискний диск; 4 – натискні пружини; 5 – кожух зчеплення; 6 – віджимні важелі; 7 –підшипник відводки; 8 – вал зчеплення; 9 – відводка; 10 – тяга; 11 – педаль; 12 – відтяжна пружина

На вітчизняних тракторах і автомобілях найбільше розповсюдження отримало фрикційне зчеплення. Головна його перевага – простота конструкції. По кількості ведених дисків фрикційні зчеплення можуть бути одно-, дво- і багатодискові.

Основною перевагою гідравлічного зчеплення (гідромуфти) перед фрикційним – стабільність характеристик, висока його довговічність і можливість плавно з’єднувати двигун з трансмісією, суттєво знижувати динамічні навантаження.

Головний недолік гідромуфти – неповне від’єднання двигуна від трансмісії, технологічна складність у виготовленні, а також менший ККД внаслідок постійного ковзання (до 4 %) при роботі на номінальних режимах.

Електромагнітне зчеплення має високу зносостійкість, але потребує великих витрат електроенергії, запас якої на транспортних і тягових машинах сільськогосподарського призначення обмежений.

 

Коробка передач служить для зміни крутного моменту, передаваємого від двигуна на ведучі колеса, зміни напрямку руху, а також для забезпечення довгострокового від’єднання працюючого двигуна від ведучих коліс.

По способу зміни передаточного відношення коробки передач ділять на ступінчасті і безступінчасті.

Ступінчасті коробки передач установлюють на більшості вітчизняних тракторів та автомобілів і являють собою зубові редуктори, що дозволяють отримати декілька передаточних чисел, використовуючи різні варіанти зчеплення шестерень. Крім того передаточні числа в таких коробках змінюються ступінчасто, а не плавно.

Безступінчасті коробки передач забезпечують отримання безмежної (в заданому інтервалі) кількості передаточних відношень. По принципу роботи коробки можуть бути механічними, гідравлічними і електричними.

Головна передача служить для збільшення передаточного числа трансмісії і надання обертання валам, розміщеним перпендикулярно поздовжній осі трактора.

Диференціал дає можливість ведучим колесам обертатися з різними частотами при повороті трактора, або русі по нерівностям грунту. У гусеничних тракторів для виконання повороту служать муфти повороту, або планетарний механізм повороту. У трактора Т-150 поворот здійснюється за допомогою коробки передач.

Кінцеві передачі призначені для додаткового збільшення крутного моменту і зниження швидкості руху трактора.

У гідродинамічних передачах тракторів і автомобілів (комбінованих трансмісіях) перетворення (трансформація) крутного моменту проходить за допомогою гідротрансформатора і ступінчатої коробки передач (рис.6.5). Така передача необхідна для автоматичної і безступінчатої трансформації енергії двигуна в залежності від опору руху машині.

Зміст звіту

 

1. Привести структурні кінематичні схеми ступінчастої, повнопотічної гідро об’ємної та електричної трансмісій та коротко описати призначення їх основних вузлів.

2. Привести вимоги, що пред’являються до коробок передач.

 

Контрольні запитання:

 

1.Перечисліть основні відмінності в будові трансмісій колісних, гусеничних тракторів і автомобілів.

2.Перечисліть назви агрегатів трансмісії і поясніть їх призначення і виконуємі функції.

3.Які переваги і недоліки мають гідромеханічні передачі у порівнянні з механічними?

4.Як здійснюється перемикання передач у механічних і гідромеханічних трансмісіях?

5.Які типи механізмів повороту гусеничних тракторів Вам відомі?

6.В чому заключаються відмінності автомобільних і тракторних коробок передач?


 

Література

 

1. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В,И. Конструкция тракторов и автомобилей. – М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

2. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

3. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

4. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Лабораторна робота № 7

Тема: Ходова частина тракторів та автомобілів.

Мета роботи: Вивчити особливості будови, роботи і призначення основних вузлів ходових частин тракторів та автомобілів.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити розміщення, будову, призначення і роботу основних вузлів ходових частин тракторів та автомобілів.

Час виконання роботи: 2 години.

 

Загальні відомості про вивчаємі вузли і механізми

Призначення ходової частини – передавати на грунт вагу трактора (автомобіля) і створювати йому поступальний рух. Ходову частину складають три основних елементи: остов, рушій і підвіска.

clip_image053

Рис.7.1. Типи підвісок гусеничних тракторів:

а і б – напівжорстка; в – еластична балансирна;

1 – вісь; 2 – ресора; 3 – рама гусеничного візка; 4 і 7 – опорні котки; 5 і 6 – важелі підвіски з торсіонами; 8 – амортизатори

Остов – основа машини, яка зв’язує всі механізми в одне ціле. Він може бути рамним, напіврамним і безрамним.

Рушій колісного трактора (автомобіля) складають колеса, які приводять трактор в рух. Колеса трактора і автомобіля ділять на ведучі і напрямні. Перші створюють трактору рух, а другі придають йому відповідний напрямок.

Гусеничний рушій складають ведуча зірочка, гусениця, опорні котки, напрямне колесо з натяжним пристроєм і підтримуючі ролики.

Ходова частина гусеничного трактора складається із остова, рушія і підвіски.

Остови гусеничних тракторів можуть бути рамними або напіврамними. Принциповою відміною гусеничного рушія від колісного є те, що колеса котяться безпосередньо по грунту, переборюючи нерівності і зминаючи його, а опорні котки гусеничного рушія перекочуються по відносно рівному штучному шляху, який утворюється ланками гусениці.

clip_image055

 

Рис.7.2. Схема підвісок колісного трактора і автомобіля:

а – залежна: 1 – передня вісь; 2 – цапфа колеса; 3 – ресора; 4 – рама;

б – незалежна: 1 – верхній важіль; 2 – рама автомобіля; 3 – пружина;

4 – нижній важіль; 5 – стійка;

в – з індивідуальним підресорюванням колеса: 1 – передня вісь;

2 – кронштейн; 3 – направляюча; 4 – пружинна ресора; 5 – цапфа колеса

Керовані колеса трактора і автомобіля повинні бути установлені так, щоб знос шин і витрати потужності на кочення були найменшими, стійкість хорошою, а керування легким.

Установка напрямних (передніх) коліс характеризується їх розвалом в вертикальній площині і сходженням в горизонтальній, а також нахилом шворнів поворотних цапф в поздовжній і поперечній площинах.

 

 

 

clip_image057

 

Рис.7.3. Схеми повороту колісних тракторів:

а – чотириколісний універсально-просапний трактор з передніми керуємими колесами; б – триколісний просапний трактор; в – трактор загального призначення з шарнірною рамою на повороті; г – трактор з шарнірною рамою, що переборює нерівності шляху

clip_image059

Рис. 7.4. Установка напрямних коліс колісного трактора:

б – розвал коліс і поперечний нахил шворня; в – поздовжній нахил шворня; г – сходження коліс

 

Розвал коліс (рис. 7.4. б) визначається установкою цапф коліс з нахилом їх шипів вниз. Це дозволяє зменшити навантаження на зовнішній підшипник коліс і покращити керованість.

 

Сходження коліс (рис. 7.4. г) знаходять по різниці розмірів А і Б між серединами коліс попереду і позаду, якщо дивитися на них згори. Сходження коліс дає правильне паралельне кочення коліс при наявності у них розвалу, зазорів у шворнях, рульових тягах і підшипниках коліс.

Поперечний β і поздовжній γ нахили шворня створюють умови для підвищення стійкості колеса в середньому положенні. При поперечному нахилі шворнів поворот коліс супроводжується деяким підйомом передньої осі, а під дією ваги машини колеса повертаються в середнє положення, зберігаючи стійкість.

При поздовжньому нахилі шворня геометрична вісь його пересікається з площиною дороги попереду точки контакту колеса. За рахунок цього в період повороту автомобіля відцентрова сила, яка хоче змістити автомобіль, помагає повернути колеса в середнє положення.

 

Зміст звіту:

 

1. Привести схему гусеничного рушія одного із тракторів. Вказати тип підвіски та механізм натягу гусеничного ланцюга.

2. Привести схему установки передніх направляючих коліс колісного трактора. На схемі показати розвал і сходження коліс та коротко описати їх призначення.

 

Контрольні запитання:

 

1. Із яких основних елементів складається гусеничний рушій?

2. За рахунок чого змінюється напрямок руху гусеничного трактора?

3. Які типи остовів застосовуються на сучасних тракторах і автомобілях?

4. Які деталі і вузли входять в підвіску тракторів і автомобілів?

5. Приведіть приклади тракторів з рамною і напіврамною конструкцією.

6. Поясніть для чого установлюється розвал і сходження передніх напрямних коліс колісних машин.

 

Література

 

1. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В,И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

2. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

3. Водяник І.І. Експлуатаційні властивості тракторів та автомобілів. – К.: Урожай. 1994. –224с.

4. Світові тенденції розвитку мобільної енергетики і її прогноз для України на початок ХХІ століття. (В.Г. Євтенко, Л.В.Погорілий, Л.Г.Гром-Мазнічевський); За ред. Л.В.Погорілого. К.: Сільгоспосвіта. 1997. –68с.

5. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

6. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Лабораторна робота № 8

Тема: Робоче і допоміжне обладнання тракторів та автомобілів.

Мета роботи: Вивчити особливості будови, роботи і призначення робочого і допоміжного обладнання тракторів та автомобілів, використовуємих у сільськогосподарському виробництві.

Завдання: Користуючись макетами, плакатами та підручниками уяснити розміщення, будову, призначення і роботу робочого і допоміжного обладнання тракторів та автомобілів.

Час виконання роботи: 2 години.

 

Загальні відомості про вивчаємі механізми і вузли

В залежності від виконуємих агрегатом сільськогосподарських процесів потужність тракторного двигуна реалізується шляхом буксирування машини, знаряддя або причепа, передачі частини потужності робочим органам буксируємої машини через ВВП, приводу стаціонарних машин від приводного шківа або валу відбору потужності.

Основними пристроями, які складають робоче і додаткове обладнання є гідравлічна начіпна система, причіпні пристрої і гаки, вали відбору потужності і приводний шків.

Роздільно-агрегатна гідравлічна система (рис. 8.1) трактора призначена для управління начіпними, напівначіпними і гідрофікованими причіпними сільськогосподарськими машинами.

Масляний насос служить для нагнітання робочої рідини в гідросистему трактора.

Розподільник служить для розподілення потоків масла в відповідні порожнини гідроциліндрів, автоматичного перемикання системи на холостий хід по завершенні робочої операції і запобігання гідросистеми від перевантаження.

Масляний бак служить резервуаром для робочої рідини гідросистеми трактора.

Гідроциліндри служать для підняття і опускання начіпних машин і управління робочими органами причіпних гідрофікованих машин. Трактор комплектується на заводі (по замовленню) основним і двома виносними циліндрами. Виносні циліндри установлюються на машинах, які агрегатуються з трактором. Основний і виносні циліндри по конструкції ідентичні і відрізняються тільки розмірами деталей, ходом поршня і вантажопідйомністю.

Запірний пристрій запобігає витіканню масла із маслопроводів і попадання бруду в систему при їх роз’єднанні.

Розривні муфти служать для запобігання рукавів високого тиску від розривів при виникненні випадкових ривків (від’єднання причіпних гідрофікованих машин).

Маслопроводи, рукави високого тиску і арматура з’єднують насос, розподільник, силові циліндри і бак і підводять до них масло. Нерухомо закріплені на тракторі агрегати гідравлічної системи зв’язані маслопроводами, які представляють собою тонкі стальні труби, прикріплені до агрегатів гідросистеми при допомозі штуцерів і накидних гайок.

Рукави високого тиску призначені для з’єднання нагнітальних порожнин агрегатів гідросистеми тоді, коли металеві трубопроводи не можна застосувати внаслідок відносного переміщення агрегатів. Рукав високого тиску являє собою гумовий гнучкий трубопровід з металевими та гумовими обплетеннями. У гідравлічних системах тракторів застосовуються одно- і двообпліточні рукави високого тиску. З обох боків рукави армуються наконечниками, які дозволяють приєднувати їх до металевих маслопроводів або з’єднувати між собою.

У начіпних машин і начіпних механізмів тракторів є елементи, які мають свої спеціальні назви.

Приєднуючі місця – місця шарнірних з’єднань начіпної машини з тягами начіпного механізму. Під місцями мають на увазі геометричні місця, які являються центрами шарнірів, вмонтованих в кінці верхньої і нижніх тяг.

Приєднуючий трикутник – фігура, яка утворюється шляхом умовного з’єднання верхньої і нижніх приєднувальних місць на начіпній машині. Всі начіпні машини приєднуються до тяг начіпного пристрою, який має індивідуальні розміри в залежності від класу трактора.

Висота а приєднуючого трикутника для всіх тракторів класу 6…20 кН з роздільно-агрегатною гідросистемою прийнята рівною 450 мм, для тракторів класу 30 кН – 900 мм, для тракторів 50 кН — 1050 мм.

Основа б приєднуючого трикутника, що являє собою довжину осі начіпної машини між місцями приєднання шарнірів, для машин, що агрегатуються з тракторами класу 6 кН складає 600 мм з тракторами класу 9 і 20 кН – 600 і 800 мм з тракторами класу 30 кН – 800 мм і 1000 мм і з тракторами класу 50 кН – 1200 мм.

Стійкою начіпної машини або знаряддя називають висоту приєднуючого трикутника.

Вісь навішування являє собою причіпний брус машини, на якому монтуються шарніри нижніх тяг начіпного механізму. З геометричної точки зору – це основа приєднуючого трикутника. Начіпні механізми тракторів класів 6, 9, 14 і 20 кН належать до три точкових, оскільки тяги начіпного механізму (дві нижні і верхня) прикріплені до трактора у трьох точках, розміщених по трикутнику.

Начіпні механізми тракторів класів 30 кН і вище приєднуються до тракторів за три точковою і дво точковою схемами. При дво точковій схемі нижні тяги приєднані до трактора в одній точці. На знаряддях нижні і верхня тяги кріпляться як при три точковій так і при дво точковій схемах у трьох точках.

Можливі різні варіанти розміщення начіпних машин і відповідно їх розміщення в тракторному агрегаті: . фронтальне (перед трактором), заднє (знаряддя розміщене за ведучою віссю трактора), переднє (між осями трактора), бокове (збоку трактора), ешелоноване (знаряддя навішене секційно в різних місцях), шеренгове (кілька знарядь розміщені шеренгою за ведучою віссю трактора) і комбінована (коли одночасно виконується кілька технологічних операцій, наприклад, культивація, посів і підживлення мінеральними добривами), застосовують одночасно два варіанти навішування, наприклад фронтальне і заднє.

Для агрегатування тракторів з причіпними сільськогосподарськими машинами, які працюють на швидкості до 12 км/год, використовуються причіпний пристрій або маятниковий причіпний пристрій. Необхідну висоту причіпного пристрою над поверхнею землі установлюють зміною довжини розкосів начіпного механізму. Рекомендується установлювати причіпну вилку на такій висоті, при якій лінія тяги співпадала б з площиною розміщення поздовжніх тяг для зменшення зносу деталей начіпного механізму.

 

clip_image061

Рис.8.1. Розміщення складальних одиниць гідро начіпної

системи на тракторі:

1 – масляний бак; 2 – маслопроводи низького тиску; 3 – шестеренний насос;

4 – розподільник; 5 – золотник; 6 – важіль керування розподільником; 7 – маслопроводи високого тиску; 8 – силовий циліндр; 9 – начіпний механізм; 10 – плуг

clip_image063Рис.8.2. Причіпний пристрій маятникового типу трактора ЮМЗ.

1 – палець; 2 – поперечина; 3 – тяга; 4 – шворінь; 5 – скоба; 6 – кільце; 7 – ланцюжки.

clip_image065

Рис.8.3. Тягово-зчіпний пристрій.

1 – центральна тяга; 2 – корпус; 3 – упор; 4 – стопор; 5 – собачка;

6 – защіпка; 7 – гак.

Застосування маятникового причіпного пристрою (рис. 8.2) дає можливість працювати, при необхідності, із зміщенням осі причіпного знаряддя від осі трактора, а також з машинами, маючими привід від валу відбору потужності трактора без переобладнання начіпного механізму. При експлуатації цього пристрою вертикальне статичне навантаження не повинне перевищувати 1 кН (1000 кгс).

Для агрегатування трактора з двовісними причепами використовують тягово-зчіпний пристрій, а з напівпричепами гідрофікований причіпний гак.

Тягово-зчіпний пристрій (рис. 8.3) може застосовувалися для агрегатуван­ня з дво вісними причепами, які мають приєднуючий отвір під гак пристрою діаметром 50 мм.

Робочому положенню цього пристрою відповідає відстань 290… 315 мм від опорної поверхні трактора до осі буксируємого причепа, (для трактора ЮМЗ-6АКЛ), а при під’єднанні центральної тяги тягово-зчіпний пристрій можна спустити до 35 мм. Максимальне вертикальне навантаження на гак не повинне перевищувати 10 кН.

На більшості колісних тракторів (по замовленню споживачів) установлюється гідрофікований гак, який забезпечує швидке з’єднання і роз’єднання трактора і причепа з робочого місця водія, а також запобігає повному розвантаженню передніх коліс трактора при роботі його з напівпричепами.

На тракторах іноземних фірм установлюються поздовжні і центральна тяги начіпного механізму, які мають закінчення у вигляді гаків, з допомогою яких здійснюється автоматичне зчеплення сільськогосподарської машини з трактором.

clip_image066

Рис.8.4. Приводний шків:

1 – рукав шківа; 2 – регулювальні прокладки; 3 – вал приводу шківа з ведучою конічною шестернею; 4 – пробка масло заливного отвору; 5 – корпус шківа; 6 – пробка контрольного отвору рівня масла; 7 – вал шківа з веденою конічною шестернею; 8 – вантаж для балансировки шківа; 9 – шків; 10 – регулювальні прокладки

Привідний шків (рис. 8.4) використовується для приводу стаціонарних машин за допомогою пасової передачі. Він установлюється на кришці редуктора заднього валу відбору потужності і приводиться в обертовий рух за допомогою заднього ВВП.

Для покращення приводу механізмів сільськогосподарських машин, які розміщуються попереду або з боків, на тракторах передбачається боковий вал (рис. 8.5) відбору потужності, який установлюється зліва в середній частині трактора і приводиться від коробки передач. Вмикають і вимикають боковий ВВП при вимкнутій муфті зчеплення за допомогою тяги 3, розміщеної над поликом кабіни (з лівого боку сидіння).

Додаткове робоче обладнання трактора використовують при виконанні спеціальних робіт або при специфічних умовах експлуатації. Воно не входить в комплектацію трактора і поставляється по замовленню споживача і може бути установлене на заводі. В додаткове робоче обладнання трактора МТЗ – 80 входять: пневматична система гальм причепа, передпусковий підігрівач двигуна, ходозменшувач, напівгусеничний хід, гідрофікований причіпний гак, виносні гідроциліндри гідросистеми і інші.

clip_image068

Рис.8.5. Боковий вал відбору потужності:

1 – корпус; 2 – рухома шестерня; 3 – тяга керування; 4 – важіль; 5 – фіксуюча пластина; 6 – поводок; 7 – вал відбору потужності

 

 

До допоміжного обладнання (рис. 8.6) трактора і автомобіля входять системи опалення і вентиляції, склоочисники і склопідіймачі.У автомобіля маються пристрої обдуву і обмиву стекол кабіни, тягово-зчіпні, підйомні (у самоскидів) і деякі інші.

clip_image070

Рис.8.6. Схема підйомного механізму автомобіля-самоскида:

1 – рама кузова; 2 – важільний механізм; 3 – силовий циліндр; 4 – шток;

5 – поршень; 6 – клапан; 7 – насос; 8 – кран управління

Зміст звіту:

 

1. Привести схему роздільно-агрегатної гідросистеми трактора і коротко описати призначення її основних вузлів і агрегатів.

2. Привести схему начіпного механізму або одного із причіпних пристроїв використовуємих на вантажних автомобілях.

 

Контрольні запитання:

 

1. Перечисліть відомі Вам способи регулювання глибини обробітку грунту при роботі трактора з начіпними грунто обробними знаряддями.

2. Користуючись плакатом поясніть роботу начіпного механізму при три точковому і дво точковому його настроюванні.

3. На яких тракторах застосовується три точкова і дво точкова схеми начіпних механізмів?

4. Із яких основних вузлів складається роздільно-агрегатна гідросистема трактора?

5. Розкажіть про способи довантаження ведучих коліс трактора.

6. З якою метою використовується вал відбору потужності?

7. Розкажіть, що входить у допоміжне обладнання трактора і автомобіля?

 

 

 


Література

 

1. Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. –М.: Агропромиздат, 1989. –368с.

2. Трактори. (Я.Ю.Білоконь, А.І.Окоча, С.П.Коханівський, А.Ф.Антоненко). За ред. Я.Ю.Білоконя. – К.: Урожай, 1991. –448с.

3. Водяник І.І. Експлуатаційні властивості тракторів та автомобілів. – К.: Урожай. 1994. –224с.

4. Світові тенденції розвитку мобільної енергетики і її прогноз для України на початок ХХІ століття. (В.Г. Євтенко, Л.В.Погорілий, Л.Г.Гром-Мазнічевський); За ред. Л.В.Погорілого. К.: Сільгоспосвіта. 1997. –68с.

5. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 1983. –336с.

6. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: у 3 кн. /А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; за ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2003 – Кн. 1: Трактори. – 336 с.: іл. – Бібліогр.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 19.06.2013
Рубрики: Сельское хозяйство

Последние статьи